2017  1er Semestre

                      Control 1    Mañana   Tarde

                      Control 2    Mañana  Tarde

                      Control 3    Mañana  Tarde 

                      PEP  1        Mañana   Tarde

                      PEP  2         Mañana  Tarde

                      PEP  3         Mañana  Tarde     Rubrica M  Rubrica T

                      PA               Pauta    Rubrica

2016   2º Semestre

                      Control 1    Mañana   Tarde

                      Control 2    Mañana  Tarde

                      Control 3    Mañana   Tarde 

                      PEP  1         Pauta

                      PEP  2         Pauta

                      PEP  3         Pauta

                      PA               Pauta

2016   1er Semestre

                       Control 1    Mañana   Tarde

                       Control 2   Mañana   Tarde

                       Control 3    Mañana  Tarde

                       Control 4    Mañana  Tarde

                       PEP 1          Pauta

                       PEP 2         Pauta

                       PEP 3         Mañana    Tarde

                       PA             Pauta

2015   2º Semestre

                      Control 1     Mañana   Tarde

                      Control 2     Mañana   Tarde.

                      Control 3    Mañana   Tarde

                      PEP 1           Mañana    Tarde                       

                      PEP 2         Mañana   Tarde

                      PA               Pauta

  2015   1er Semestre

                      Control 1   Mañana    Tarde

                      Control 2   Mañana    Tarde

                      Control 3    Mañana     Tarde

                      PEP 1:        Pauta

                     PA              Pauta

2014

2° Semestre

PEP 1:        Pauta

PEP 2:        Pauta

PA:             Pauta

Control 1:  Mañana - Tarde

Control 2:  Pauta

Control 3:  Mañana - Tarde

Curso de Verano

Pauta Control 1

Pauta Control 2

Pauta Control 3

Pauta Taller 1

Pauta PEP 1

2013

2° Semestre

PEP 1:        Pauta

PEP 2:        Pauta

Control 1:  Mañana - Tarde

Control 2:  Mañana - Tarde

Control 3:  Mañana - Tarde


Coordinación periodo Primer Semestre 2011 a Primer Semestre 2013 (coordinador Dr. Eugenio Saavedra G.)

2011 Anual

PEP 1
Pauta PEP 1
PEP 2
PEP 3
PEP 4
Examen

2012 Semestre I

PEP 1 A
PEP 1 B
Pauta PEP 1
PEP 2
PA

Control 1 A
Pauta Control 1 A
Control 1 B
Pauta Control 1 B
Control 2 A
Control 2 B
Control 3 A
Control 3 B
Control 4 A
Control 4 B

2012 Semestre II

PEP 1
PEP 2
PA
Examen

Control 1 A
Control 1 B
Control 2 A
Control 2 B
Control 3-4 A
Control 3-4 B

2013 Semestre I

PEP 1
PEP 2
Pauta PEP 2
PA
Control 1 A
Control 1 B
Control 2 A
Control 2 B
Control 3 A
Control 3 B
Control 4 A
Control 4 B

Guias

Continuidad
Derivada 1
Derivada 2
Derivada 3
Derivada 4
Guía Números Reales

 


MBI